Obsah
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 7.5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.5.2018
 USD1,18 (+0,01)
 GBP0,88 (+0,01)
 PLN4,29 (-0,02)
 CZK25,7 (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

 

Produkt manažér

On-line kniha Komentár k zákonu o používaní elektronickej registračnej pokladnice je praktickým pomocníkom pre všetkých, ktorí používajú alebo budú používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Dielo spracované Ing. Petronelou Mastihubovou Vám túto problematiku objasní formou komentárov k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Okrem komentárov v knihe nájdete aj mnoho zaujímavostí z praxe, informácie o aktuálnom legislatívnom dianí, užitočné odkazy a dokumenty na stiahnutie. 

On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny a rozvíja jednotlivé komentáre k ustanoveniam zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Na jednom predajnom mieste je možné používať viaceré virtuálne registračné pokladnice. V prípade, že sa ERP používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, v knihe ERP a aj na tlačových výstupoch z ERP sa bude uvádzať ako predajné miesto „prenosná pokladnica”. Pri pomenovaní tovaru alebo služby, ktorý sa uvádza na pokladničnom doklade, nie je možné použiť len číselný znak alebo alfanumerický kód. V záujme zníženia administratívnej záťaže a z dôvodu, že údaje z paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP dodatočne, zrušila sa povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku z paragónov.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Hlavné časti on-line knihy:

 • Komentár k jednotlivým paragrafom zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP
 • Legislatívne dianie
 • Zaujímavosti z praxe
 • Užitočné odkazy
 • Prílohy
 • Začíname s ERP/VRP

Čo je nové v online knihe?

 • Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice od 1. 1. 2018
 • Aktualizované komentáre k jednotlivým paragrafom k 1. 1. 2018
 • Aktualizované dokumenty na stiahnutie pre rok 2018

Čo získate s on-line knihou?

 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • prehľadne a komplexne spracovaný komentár k jednotlivým paragrafom zákona, 
 • komentár je pripravený odborníčkou na legislatívu v oblasti elektronických registračných pokladníc,
 • zoznam právnych predpisov s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy,
 • pravidelne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Petronela Mastihubová

Odborníčka na legislatívu v oblasti elektronických registračných pokladníc. Problematikou elektronických registračných pokladníc alebo virtuálnych registračných pokladníc sa zaoberá od ich zavedenia až dodnes.

OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Iba minulý rok sa rozšírila povinnosť používania ERP a vôbec som sa v tom nevedela orientovať. Ale vďaka publikácii Vášho vydavateľstva som si našla všetky informácie prehľadne usporiadané spolu s aktuálnym znením zákona o ERP."
Anna P., Bratislava


"Na tejto knihe sa mi hlavne páči zrozumiteľný komentár a praktické príklady z praxe. Doporučujem."
Ján S., Prievidza

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: